כללי

כארגון ציבורי אשר נסמך על תמיכת החברה האזרחית והמגזר העסקי, אנו מאמינים בשקיפות מלאה. הייעוד של ארגון זק"א ישראל – ילדים של החיים הוא לסייע לאוכלוסיות שנפגעו בזירות אסון, להניע את אזרחי ישראל לפעולה, להעלות את המודעות החברתית ולהקנות ערכים של ערבות הדדית ונתינה.

אנו מאמינים שהצלחה באתגרים החשובים שעומדים בפנינו מחייבת אמון מלא, כנות, מקצוענות ושקיפות. רק כך נוכל ליצור יחד פעולה משמעותית, רחבה ויציבה, שתוכל להעניק סיוע מירבי ולהביא לשינוי.

כחלק מערכי שקיפות הארגון, מצאנו לנכון לפרט במסמך זה את הפרטים המלאים על ההתנהלות הכספית של ארגון זק"א ישראל – ילדים של החיים, כולל נתונים ביחס לשכר. בנוסף, הדוחות הכספיים והמאזנים, המבוקרים פתוחים לעיון הציבור במשרדי הארגון. אם ברצונך להעיר, לבקר או לשאול, נשמח לעמוד לרשותך.

תקציב ארגון זק"א ישראל - ילדים של החיים

ארגון זק"א ישראל – ילדים של החיים הינו ארגון לא ממשלתי, א-פוליטי וא-מפלגתי. זאת, מתוך רצון לייצג נאמנה את החברה האזרחית בישראל ולהיות גוף עצמאי ובלתי תלוי. תקציב הארגון מורכב מתרומות בלבד, אשר נסמכות רובן ככולן, על תמיכת האזרחים והמגזר הפרטי.

אישורים

דוחו״ת