אישור לשנת 2010

  נתונים כספיים לשנת 2010 ע"פ דו"ח מבוקר מחזור פעילות שנתי לשנת 2010: 3,016,851 ₪ תרומות בכסף: 2,410,556 ₪ שווי תרומות בשווה כסף: 606,295 ₪ הוצאות תקורה ארגון זק"א ישראל…

להמשך קריאה אישור לשנת 2010

אישור לשנת 2012

נתונים כספיים לשנת 2012 ע"פ דו"ח מבוקר מחזור פעילות שנתי לשנת 2012: 2,724,326 ₪תרומות בכסף: 1,780,667 ₪שווי תרומות בשווה כסף: 943,659 ₪ הוצאות תקורה ארגון זק"א ישראל מקפיד על ניהול…

להמשך קריאה אישור לשנת 2012

אישור לשנת 2011

נתונים כספיים לשנת 2011 ע"פ דו"ח מבוקר מחזור פעילות שנתי לשנת 2011: 2,962,370 ₪תרומות בכסף: 2,149,430 ₪שווי תרומות בשווה כסף: 812,940 ₪ הוצאות תקורה ארגון זק"א ישראל מקפיד על ניהול…

להמשך קריאה אישור לשנת 2011