יחודי ובלעדי: שיקום פצועים והגשמת משאלות וימי כיף לילדים

1.  אנו מקימים קבוצת מתנדבות הפרוסות במחלקת הטראומה של  10 בתי חולים מרכזיים ברחבי הארץ ותפקידם לתת עזרה ראשונה למשפחות.

2.  תפקיד המתנדבות מחולק לשני שלבים, שלב א' הוא עזרה למשפחות והכרת זכויותיהם מול הביטוח הלאומי. שלב ב' יהווה את שלב העזרה למשפחה בשמירה על הפצוע בבתי החולים והגשמת משאלות מיוחדות לילדים (מתנות ,אומנים וכו').

3.  מחנות נופש מיוחדים שיתקיימו פעמיים בשנה מחזור א' במהלך הקיץ לחו"ל, ומחזור ב' בחג החנוכה לעיר אילת. במחנה זה יוכלו להשתתף אך ורק ילדים שהוגדרו ע"י בית החולים כפצועים בינוני וקשה (תינתן עדיפות לפצועים קשה בחוסר מקום). כל ילד העונה להגדרות הנ"ל יזכה לצאת לעד 2 מחנות נופש למעט ילדים שקבלו נכות משמעותית יוכלו לצאת למחנות הנ"ל עד גיל 14.

4.  ימי כייף מיוחדים אשר מתקיימים לפחות 3 פעמים בשנה לכל אותם ילדים שנפצעו והוגדרו כבינוני וקשה יחד עם כל בני משפחותיהם.

5.  הוצאת עלון מיוחד כל רבעון אשר מסקר את המשך הפעילות. עלון זה יופץ לכל המשפחות שיטופלו על ידינו בנוסף יופץ עלון זה לתורמים.