ראשי זק"א ישראל, רב הארגון הרה"ג רבי חיים הורביץ שליט"א, יו"ר זק"א ישראל ישראל מורגנשטרן ומנכ"ל זק"א ישראל חזי שבקסס, עלו למעונם של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ורבינו מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א.

ראשי הארגון הציגו בפני מרנן ורבנן שליט"א את הפעילות בדבר הקמת היחידה המבצעית החדשה של זק"א ישראל בעיר רחובות, בהשתתפות חמישים מתנדבים חדשים שהחלו קורס מקצועי שמועבר ע"י מיטב אנשי המקצוע בהשתתפות קציני משטרה ממחוז ת"א ומהמטה הארצי, כמו גם קורס הלכתי של טיפול בזירות אסון ע"פ ההלכה, ובכך מאפשרים לזק"א ישראל להמשיך בפעילות החסד של הארגון שמתקיימת בכל ימות השנה, בימים ובלילות, הודות למסירות הרבה של המתנדבים שנותנים מעצמם ומקדישים את חייהם לטובת הכלל, בייחוד בתקופה הקורונה שבה נדרשת עזרה וסיוע הדדי ללא הרף.

מרנן גדולי ישראל שליט"א שמעו על פעילותם של מתנדבי הארגון בשמירה על כבוד המת ודאגה לחיים, לבני משפחותיהם, ליתומים ולפצועים, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה.

רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א, בירך את מתנדבי הארגון שתהיה סייעתא דשמיא וברכה והצלחה בפעילותם החשובה.

רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א, בירך את רב הארגון וראשי זק"א ישראל וציין את החשיבות הגדולה בשמירה על הכללים בזירות אסון קשות הנעשית בהתאם להנחיות ההלכתיות של רב הארגון, ועל הקמת היחידה החדשה ברחובות בה חברים חמישים מתנדבים שפועלים ימים ולילות מתוך התנדבות מלאה לכל משימה ומשימה למען כבוד המת וקדושת החיים.

קרדיט צילום: דוד זר – דוברות זק"א ישראל