את המעמד כיבדו הרב חיים הורביץ רב הארגון, חבר מועצת העיר הרב פנחס הומינר, ראשי הארגון היו"ר ישראל מורגנשטרן, המנכ"ל חזי שבקס, חבר ההנהלה צביקה כהנא, ומייסד היחידה הרב אליהו טיטלבוים ובמהלכו סוכמו האירועים הקשים של החורף האחרון במרחב שפלה עם למעלה מ-100 מקרי מוות וכן איתורי השבת במסגרת קטיעת שרשרת ההדבקה במגזר הדתי והחרדי בסופ"ש.

מעמד מיוחד התקיים בעיר רחובות כאשר עשרות מתנדבי היחידה המבצעית של זק"א ישראל – ילדים של החיים במרחב שפלה התכנסו להרמת כוסית לקראת חג הפסח ולסיכום עבודת הקודש של חודשי החורף האחרון.

את המעמד כיבדו הרב חיים הורביץ רב הארגון, חבר מועצת העיר הרב פנחס הומינר, ראשי הארגון היו"ר ישראל מורגנשטרן, המנכ"ל חזי שבקס, חבר ההנהלה צביקה כהנא, ומייסד היחידה הרב אליהו טיטלבוים.

את המעמד פתח הרב חיים הורביץ בהלכות החג הקשורים הלכה למעשה למתנדבים הפועלים בזירות אסון וכבוד המת.

אחריו נשא דברים יו"ר זק"א ישראל – ילדים של החיים, ישראל מורגנשטרן שהודה וציין לשבח את מתנדבי מרחב שפלה הפועלים 24 שעות למען כבוד המת והודה לחבר הנהלת הארגון צביקה כהנא שדואג במהלך כל השנה לרווחת המתנדבים.

מנכ"ל זק"א ישראל- ילדים של החיים חזי שבקס סיכם את האירועים הקשים של החורף האחרון במרחב שפלה עם למעלה מ-100 מקרי מוות וכן איתורי השבת במסגרת קטיעת שרשרת ההדבקה במגזר הדתי והחרדי בסופ"ש.

לסיום, נשא מיסד היחידה הרב אלי טיטלבוים דברי ברכה לחג הבעל"ט והודה לאחראי המתנדבים מרדכי שניבוים הפועל במסירות יומם וליל.

לאחר מכן התקיימה ישיבה מצומצמת עם חבר מועצת העיר הרב פנחס הומינר וראשי הארגון, שם הועלו תוכניות הייעול והפיתוח של היחידה לקראת חודשי הקיץ.