זקא תל אביב
זקא תל אביב
הקודם
הבא

זק"א תל אביב - טיפול וסיוע בזיהוי קרבנות אסון

גמ"ח "אחים לצרה"

גמ"ח "אחים לצרה" שעל ידי מתנדבי זק"א מחוז תל אביב, כשמו כן הוא, מתן משענת גב וסיוע למשפחה האבלה בעת צרה, בכל הקשור לאבל ולהתמודדות עם האסון.

אמירת קדיש, לימוד משניות ושמירת ימי זכרון

במסגרת זו יאמרו מתנדבים קדיש וילמדו משניות אחר נפטרים עריריים, או כאלו שאין מי שיאמר אחריהם קדיש, וזאת כחלק מהדאגה לנשמתו של הנפטר בעשיית "חסד של אמת", עליו אמונים מתנדבי זק"א.
היוזמה הגיעה במסגרת הטיפול במקרי מוות בהם עלתה הדרישה לדאוג עבור נפטרים עריריים לאמירת קדיש, לכאלו שאין מי שיעשה זאת עבורם. בזק"א תל אביב החליטו לאמץ את הנושא כמו כל דאגה אחרת לנשמת הנפטר והטיפול בו עד לקבורה, הנעשית במסירות ובצנעה, יום וליל, על ידי מתנדבי זק"א תל אביב.
בכל אירוע בו יטפלו המתנדבים ישאירו במקום גלויה – "אגרת למשפחה" ובה מילות תנחומים וטלפונים להתקשרות בכל נושא הקשור באבל, החל מרב היחידה למענה הלכתי ומנהגי ישראל ולכל מידע אחר כולל מוקד לאמירת קדיש ומשניות.

השאלת ציוד לבית האבל

במסגרת הגמ"ח הושק שרות למשפחות אבלות בשיתוף של חברה קדישא תל אביב יפו והמחוז ומתנדבי זק"א מחוז תל אביב; השאלת ציוד לבית האבל, במסגרתו תקבל כל משפחה אבלה הודעה על אפשרות השאלת הציוד, רשימת ציוד ותחנות השאלה לימי השבעה, כדלהלן:
משפחה יקרה,
במסגרת השרות למשפחה האבלה, באפשרותכם לקבל בהשאלה ציוד לימי השבעה:
כסאות מרופדים לאבלים * שולחנות לאבלים * כסאות וספסלים למנחמים * ארון קודש נייד * ספר תורה * עמוד לחזן * סידורים- ספרד/אשכנז/עדות המזרח/תימני * ספרי הלכה * תהילים וחומשים * מיחם למים חמים

אור יהודה
שלום אגי, טל': 050-4215419
מרדכי נבעה, טל': 054-3003147

בני ברק
יעקב שילר, טל': 050-4111953
רפאל שינפלד, טל': 050-7107008

בת ים
יוסף ראובן, טל': 050-5954100

הרצליה
ערן קוזחי, טל': 050-5565274

חולון
אליהו שוב, טל': 052-3859210
ישראל אלירן, טל': 052-7648444

רמת השרון
נפתלי סמולר, טל': 052-4805122

תל אביב – צפון
שמואל אביצור, טל': 050-4112168

תל אביב – רידינג
צבי חסיד, טל': 053-3113250

  • השירות ללא תשלום
  • יש להפקיד צ'ק עירבון ולדאוג להובלת הציוד