נתונים כספיים לשנת 2010 ע"פ דו"ח מבוקר

  • מחזור פעילות שנתי לשנת 2010: 3,016,851 ₪
  • תרומות בכסף: 2,410,556 ₪
  • שווי תרומות בשווה כסף: 606,295 ₪

הוצאות תקורה

ארגון זק"א ישראל מקפיד על ניהול תקין ויעיל ועל רמת משכורות סבירה, וזאת על מנת לגייס לשורותיו כוח אדם איכותי מחד, תוך הפניית רוב משאביו לטובת הפעילות ההומניטרית, מאידך. יחס ההוצאות הארגוניות מסך התקציב הינו בשנת 2010 – 4%,נגזר מכך ש-96% מתקציב הארגון מופנה ישירות לפעילות ההומניטרית. התנהלות זו הינה ה"אני מאמין" של הארגון – חסכון בעלויות תקורה על מנת לסייע לכמה שיותר אנשים נזקקים.

כח אדם

בארגון זק"א ישראל רשומים למעלה מ-1,500 מתנדבים. חברי ההנהלה פועלים גם הם בהתנדבות. שעות ההתנדבות ב-2010 ל-82,000 שעות. למרות היקף הפעילות הגדול של ארגון זק"א ישראל כמו גם התנהלותו המקצועית, מועסקים בו כיום בשכר 30 עובדים בלבד במשרה חלקית. היחס הכמותי של עובדים/מתנדבים בארגון זק"א ישראל כיום הינו עובד בשכר על כל 50 מתנדבים!

דירוג שכר ברוטו של עובדי זק"א ישראל

רכזי פרוייקטים במשרה מלאה – 3,000-4,000 ₪.
מנהלי מחלקות / פרוייקטים במשרה חלקית – 2,700 ₪.
מנכ"ל – 5000 ₪.

שירותים ואדמיניסטרציה

כחלק ממדיניות צמצום עלויות התקורה של הארגון ובעזרתם של חברות ואנשים פרטיים המספקים שירותים שונים בהתנדבות, גאה הארגון במיקסום השימוש של כספי התרומות למען משפחות וילדים נפגעי טרור ותאונות דרכים.